Läs om hur vi hanterar pandemin innan ni besöker oss!

På grund av rådande pandemi har vi vidtagit en rad åtgärder för att minska risken för smittspridning. Självklart är en grundförutsättning att man är helt symptomfri när man besöker oss. Om alla hjälps åt och tänker på varandra hoppas vi kunna genomföra en härlig säsong i backen utan att ta några risker!

  • Värmestugan är endast öppen för toalettbesök. Max 4 personer åt gången får vistas vid toaletterna.
  • Kiosken är inte öppen men skipass och korthållare kan köpas genom luckan på byggnadens gavel. Där kan man även köpa varma drycker.
  • I skiduthyrningen tillåts bara en familj eller ett sällskap på max 3 personer att vistas åt gången. Övriga väntar utanför och slussas in av oss. Återlämning av hyrd utrustning fungerar på samma sätt. Skiduthyrningen öppnar kl 09.00 dagtid och 17:30 kvällstid för att underlätta uthyrningen.

    Tänkt på att hålla avstånd till varandra, även i liftkön! Vill du åka ensam i liften så är det OK.